WA080514WGA_001

14.05.08 WARSZAWA – PORTERT DO MAGAZYNU N/Z OLGIERD ANNUSEWICZ SPEC OD WIZERUNKU FOT. WOJCIECH GADOMSKI/POLSKAPRESSE

Dodaj komentarz